Jag vägleder kärleksfulla kvinnor, hem till sig själva! Till sin egen kärlek!

Gretas Själsliga Emailcoaching

För dig som längtar efter mer värde i livet och vill leva med själen som vägvisare!Längtar du efter mer värde i livet?

Gratis mailkurs i fem delar:

"Skapa mer värde i livet" -

Kom till insikt vad du behöver för att nå ditt drömliv!

Gratis mailkurs i fem delar som ger dig möjlighet att ta några steg närmare ditt drömliv.

Efter mailkursen kommer du få själslig inspiration samt erbjudanden till din mail.

Du är varmt välkommen att registrera dig för gratiskursen!

Gratis mailkurs "Skapa mer värde i livet"

Lev mer medvetet!


Har du en längtan efter att känna mer värde i livet och låta själen få visa dig vägen?


Första steget är att bli medveten. Hur du lever och känner nu och hur du önskar och drömmer om att leva, känna och vara.

Det här för dig som längtar efter att känna mer värde i livet och önskar leva med själen som vägvisare. Du kanske sitter fast, vill göra en förändring eller att det är någonting som skaver inom dig. Har en stark längtan att komma hem till dig själv och vara fullt närvarande. Hitta tillbaka till den starka och trygga kvinnan som du alltid har varit men som har kommit lite på avvägar genom livet. Du vill så gärna hitta henne igen, men du vet inte vart eller hur du ska börja för att komma i kontakt med den inre styrkan igen. Du vill ta reda på vad som är viktigt på riktigt, för dig!

Lära känna dina behov och utforska vidare vad din inre längtan består av. Vara sann och kärleksfull mot dig själv och ge dig det du behöver för att må bra. Du är trött på att sitta fast och känner att det finns mer i livet än det du upplever just nu. Du vill släppa taget om presterandet, stress och drama och i stället bjuda in tacksamheten, glädjen och kärleken. Leva mer från din inre sanning. Ja, du vill helt enkelt hitta din inre kompass, som hjälper dig att navigera, hem till dig!

Genom att öka den mjuka feminina energin inom dig, kommer du att uppleva mer närvaro och göra bättre val som är baserade på dig och dina behov. Din tacksamhet, glädje och självmedkänsla kommer att öka när du är mer sann mot dig själv och tillåta själen få ta plats inom dig.

Du kommer att hitta dina inre behov, värderingar och drömmar men också se vad det är som ligger i vägen för dig. Hur du kan ta dig förbi dessa hinder för att kunna nå det som du önskar med coachingen. Är det så att du skulle behöva utforska det som ligger dolt bakom hindren kan du också få terapeutiska inslag för att hela dessa delar inom dig.

Med mitt ödmjuka och intuitiva sätt vägleder jag dig genom frågor, övningar, reflektioner och faktadelar för att du lättare ska hitta din egen väg till medvetenheten inom dig. Komma i kontakt med din inre sanning och hitta styrkan och tryggheten i att vara den kvinnan som du längtat efter att få möjlighet att vara. Fullt ut!

Jag har en genuin vilja att hjälpa dig att hitta hem, till dig! Till din egen kärlek!

"Lev mer medvetet"

Pris: 2700 kr

Har du frågor, vill beställa en kartläggning utan kostnad eller

beställa paketet "Lev mer medvetet" är du välkommen att höra av dig!

info@gretasandstrom.se

"Lev mer medvetet"

Själslig Emailcoaching


I paketet ”Lev mer medvetet” får du full support under 1 månad genom fokuserade coachingbrev samt löpande mailkontakt där du får möjlighet att lyfta det som dyker upp under vägen. Kort beskrivet fungerar den skriftliga coachingen på samma sätt som om du och jag skulle sitta i samma rum och ha ett coachande samtal. Men nu gör du hela din inre resa helt i skrift och bestämmer när och var du arbetar med din process. Du har sedan kvar allt i skrift som du kan återvända till längre fram.

Själva processen i "Lev medvetet" sker på följande sätt:

Du får börja med att fylla i en kartläggning, som är ett dokument med ifyllbara skrivrutor. Du får sätta ord på det som känns och händer inom dig i ditt liv just nu. Samt det du önskar att uppnå med coachingen.

Efter att du har sänt kartläggningen tillbaka får du ett förslag på ett upplägg hur vi kan arbeta tillsammans. Känner du att förslaget är passande för dig, kommer vi överens om datum för start.

Du får ditt första coachingbrev utformat utifrån det du önskat att arbeta med. Det kan vara frågor, fakta, övningar eller annat som hjälper dig att finna svaren inom dig. Du bestämmer själv när du önskar att arbeta med ditt coachingbrev och du gör det i den takt som passar dig bäst. När du hittat svaren inom dig och känner dig redo för nästa steg, sänder du tillbaka det ifyllda brevet till mig. Du får sedan en återkoppling på brevet med tankar och reflektioner samt förslag för nästa steg beroende på vart du befinner dig.

Du får även möjlighet till löpande mailkontakt med mig under hela den perioden som du tecknat dig för. Mailsupporten är för att du lätt ska kunna lyfta det som dyker upp under tiden och det gör att du får ett flöde i din process och kanske underlättar för dig att nå insikterna som kan ligga lite dolt i ditt inre.

Bokar du Själslig Emailcoaching med månadsupplägg tillsammans med mig kommer du att få personligt utformat material som utgår från dig, dina behov och önskemål.

Allt för att du ska hitta din egen väg, hem till dig! Till din egen kärlek!

"Lev mer medvetet"

Pris: 2700 kr

Innehåller:

  • Kartläggning för att klargöra där du befinner dig nu och det som du önskar att uppnå med coachingen.

  • Fokuserade coachingbrev som är personligt utformade utifrån dina önskemål och behov.

  • Återkopplingar på coachingbreven samt avslutande summering.

  • Löpande mailkontakt under hela perioden där du får möjlighet att lyfta det som dyker upp under vägen.

Undrar du över något eller vill veta mer, hör av dig!

info@gretasandstrom.se

Själslig Emailcoaching
Det händer någonting inom dig när du skriver hur du känner. Det kan vara lättare att hitta svaren och insikterna inom dig.

Svaren har du alltid burit inom dig – men de har kanske varit svårt att komma i kontakt med dem om du har varit upptagen att söka svaren långt utanför dig själv.

När du har en önskar och längtan att få känna mer värde i livet är ditt första steg att bli medveten. Hur du lever ditt liv i dag och hur du önskar och drömmer om att leva, känna och vara.

Det är här den själsliga emailcoachingen kan bidra till att du lättare finner svaren inom dig som kommer att hjälpa dig vidare. Steg för steg i det tempo du önskar.

Med trygghet och utan press kan det öppnas många nya dörrar i ditt inre, som kan leda dig närmare livet som du längtar efter och drömmer om.Fördelar med skriftlig coaching:

Du kan när du vill och vart du vill arbeta med dina Coachingbrev och göra paus och återkomma vid senare tillfälle. Du behöver inte passa någon tid, inte åka iväg och du kan sitta i trygghet.

Du kommer uppleva att du hittar svaren snabbare. Insikterna blir djupare eftersom det händer mycket inom oss när vi skriver ner det vi känner och upplever. Processen kan då bli kortare och kosta dig mindre.Som högkänslig, utmattad eller stressad behöver du kanske hushålla med din energi för att den ska räcka till. Du kan fokusera på arbetet med dina Coachingbrev utifrån dagsform, när det passar dig bäst.

Gratis mailkurs i fem delar:

"Skapa mer värde i livet" -

Kom till insikt vad du behöver för att nå ditt drömliv!

Gratis mailkurs i fem delar som ger dig möjlighet att ta några steg närmare ditt drömliv.

Efter mailkursen kommer du få själslig inspiration samt erbjudanden till din mail.

Du är varmt välkommen att registrera dig för gratiskursen!

Gratis mailkurs "Skapa mer värde i livet"

Gretas Själsliga

Emailcoaching


Dipl Samtalscoach, Intuitiv Coach, Andlig Coach

Dipl Återhämtningsterapeut

Certifierad i skriftlig coaching


Greta Sandström

info@gretasandstrom.se

Vill du veta mer?

Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Kontakta Greta
Greta Sandström   
 
Dipl Samtalscoach, Andlig Coach Intuitiv Coach
Dipl Återhämtningsterapeut

+46702913061

info@gretasandstrom.se